Debatt i Klassekampen 08.03.2024: "Kvinnen kan ikke knebles"

KVINNEN KAN IKKE KNEBLES

I Iran har kvinnelige artister ikke lov til å synge offentlig. Nobelprisvinner Narges Mohammadi fikk i desember i fjor nye 15 måneder straff i en rettssak hun aldri deltok i. Det kan antas at hun fikk straffen for å motta fredsprisen 2023. Men selv om sang eller ytringer om rettferdighet ikke kan knebles til tross for fengsel, så trenger vi hjelp nå. Vold mot kvinner øker i Norge. Vi trenger mer kvinnekraft, for verden er ute å kjøre.

Feirer kvinnekraft 

Aldri har Kvinnedagen vært viktigere. Så velkommen til å fortsette å feire kvinnekraft med oss på «Iran Culture Festival» på Gamle Munch fra 2. – 13. oktober, til ære for 22 år gamle iranske Jina Masha Amini, som ble banket til døde av regimet fordi hun bar hodeplagget feil. Vi kan faktisk ikke sitte og se kvinnesaken blekne – vi må invitere til protest, debatt og omkamp. For når det moderne Europa og resten av verden trenges opp i et hjørne av en høyreekstrem og konservativ trend som ønsker kvinnen tilbake på kjøkkenet, er det fare for at den maskuline essensen blir for kraftig i smaken. 

Frankrike har nylig nedfelt retten til abort i grunnloven, som eneste land i verden. Nesten 50 år etter at USA fikk selvbestemt abort som sørget for at ingen stat kunne hindre en kvinne i å bestemme over sin egen kropp, reverserte domstolens konservative flertall denne loven i 2022. Amerikanske kvinner og kvinner verden over er fortsatt i sjokktilstand. USA oppleves nå nærmere Iran enn Frankrike i sitt kvinnesyn.

Kvinnedrapene som kickstartet 2024

Den trygge og liberale verdenen som vi kjente som stadig gikk fremover i utvikling, økonomisk vekst, aksept av ulikhet, toleranse, skaperkraft og nye muligheter, er satt kraftig tilbake. Folk skytes når de feirer Pride. Woke gone rogue. Forsiktig med hva du sier? Vi snakker høyt om at demokratiet er skjørt. Vi sier at det er i fare. Hva betyr det for kvinnen? Voldsbruken mot kvinner i Norge har jo faktisk aldri vært verre. Ingen må glemme kvinnedrapene som kickstartet året 2024 her til lands. 

Politiet har publisert at 2023 forløp med 35 drapssaker med 38 ofre, hvorav 76 prosent av drapene ble begått i private hjem. 91 prosent av gjerningspersonene totalt var menn. 58 prosent av ofrene ble drept av noen i en nær relasjon og 47 prosent av dem var kvinner. Da er det ironisk at de iranske opptøyene under parolen «Kvinne. Liv. Frihet.» nå setter norsk kvinnesak på agendaen. Her er vi langt unna autokrater og diktatorer. Men må skjerpe holdninger.

Liten eller ingen tillit

Tillit er et ord Norge elsker å hedre. Men vi vet at innvandrerkvinner har levd i utenforskap i over 50 år under egne patriarkater. De har ikke et snev av tillit til at Norge skal få dem inn i likestilling. Ingenting å hente hos kvinnene her, altså. Kanskje må forestillingen om likestillingslandet Norge redefineres. I godt over 20 år har samfunnet og politikken hatt likelønn på dagsorden. Likevel mener Sykepleierforbundet at ingen har klart å få bukt med likelønnsgapet.

Ifølge førsteamanuensis Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, går likestillinga i riktig retning, bortsett fra at norske menn i snitt tjener 8,6 prosent mer i årslønn enn norske kvinner i samme stilling (2022). En tredjedel av lønnsforskjellene mellom norske menn og kvinner skyldes altså ulik lønn for likt arbeid. Hermansen mener blant annet det er evnen til forhandling som utgjør lønnsforskjellene. Forstår vi rett? Det politiske målet er likestilling, lik lønn for likt arbeid? Er kvinner gjennomgående dårligere lønnsforhandlere? Så fjern forhandlingsmuligheten. Hvor vanskelig er det?

Omvendt voldsalarm

Iranske kvinner i Norge må passe på hva de sier, de har regimets øyne på seg også her. Familiene i hjemlandet kan være et mål for straff for deres ytringer andre steder. Pakistanske unge kvinner risikerer å bli giftet bort mot sin vilje. Sistnevnte foregår i Norge i 2024.

Justisdepartementet er satt under press og det forventes at en ny lov om omvendt voldsalarm er klar til påske. Årsaken til at ordningen med å sette fotlenke på voldsutøveren har tatt lang tid, er «på bakgrunn av at elektronisk kontroll er et inngripende tiltak, og at ordningen ikke vil være egnet for alle». Det er ikke til å tro at dette er et hensyn som i så lang tid har gått foran sikkerheten til kvinners liv i Norge. 

Vi trenger at Mari Boine kaller høyt og innstendig på Moder jord. Hun kaller på det skapende, helende, kreative og utviklende med en dyp, vibrerende kraft. Mor er den livgivende kraft. Det er altså stor makt i det å være kvinne og hun kan faktisk ikke knebles. 

Av Sherry Hakimnejad, Nadina Helen Bakos og Annicken Dedekam Råge, arrangører av Iran Culture Festival 2024.

Aftenposten debatt august 2022 Takk Vibeke Løkkeberg

Debattinnlegg i Aftenposten 29.08.2022: "Takk, Vibeke Løkkeberg!"

TAKK, VIBEKE LØKKEBERG!

Jeg skriver dette fordi jeg gjerne vil si takk. Fra én filmskaper til en annen. Takk for at du modig tar opp det som er åpenbart for mange kvinner som jobber med film: den skjeve fordelingen mellom menn og kvinner i vår bransje når det gjelder muligheter og fordeling av midler.
Takk for at du påpeker i en fullsatt sal under Filmfestivalen i Haugesund, at i denne salen mangler det kvinner med makt. Behovet for å påpeke dette eksisterer fortsatt, dessverre.
Takk for at du er et forbilde for unge talentfulle filmskapere som tilfeldigvis også er kvinner. Vi trenger at vår kamp for like muligheter blir anerkjent av kvinner som har tråkket stien før oss, og som kjenner konsekvensene.
Takk for at du og Liv Ullmann og Karoline Frogner forteller om motstand dere har møtt i bransjen, fordi dere tar opp temaer som overgrep, kjønnsroller og misogyni.
Takk for at du kritiserer. Jeg lover at jeg skal gjøre det samme. Ikke fordi det er spesielt moro, men fordi det er viktig.
Takk for at du ikke trekker stigen opp etter deg, men strekker ut en hjelpende hånd til oss som kommer etter. Jeg lover å bidra til at flere kvinner kan fortelle sine historier og berøre.
Når du er modig, så skal jeg også være det.
Dagbladet sjokkert av synet Nadina Helen Bakos small

Artikkel i Dagbladet 30.03.2021: "Sjokkert av synet, begynner å gråte"

Nadina Helen Bakos fikk tårer i øynene da hun ble møtt av synet utenfor døra.

Filmskaper og Oslo-borger Nadina Helen Bakos la denne uka ut en video på Facebook, som viser svært lange køer til Fattighuset, i Grønlandsleiret i Oslo.

Bakos bor rett ved Fattighuset, som er en organisasjon for fattige, og hun meddeler at hun aldri har sett liknende før.

– Hver mandag, onsdag og fredag er det kø til fattighuset for at folk skal hente seg mat, og så lang kø som det er nå har jeg aldri sett før. Jeg synes det er helt forferdelig at det er så mange mennesker som trenger hjelp, sier Bakos i videoen, før hun snur kameraet og viser rekken av mennesker som venter på et varmt måltid.

Bakos forteller Dagbladet at hun blir veldig lei seg over det hun mener er en større kø nå enn før pandemien.

– Køene går rundt flere kvartaler. Det er et par ganger jeg har begynt å gråte når jeg ser hvor store køene har blitt. Jeg mener folk burde vite at dette er situasjonen for mange, og det blir flere som går i kø, sier Bakos til Dagbladet.

Ikke nok mat til alle

I disse tider herjer coronaviruset fortsatt rundt om i landet og påvirker hele befolkningen.

Mange har mistet jobben, blitt permittert, eller fått nedjustert arbeidstida. Flere innbyggere har havnet i økonomisk knipe. Det har frivilligorganisasjonen Fattighuset i Oslo fått oppleve på nært hold.

– Det er flere som kommer til oss nå, det har vært en stor økning i coronatida. De siste dagene har det vært veldig mye. Noen ganger har vi ikke nok mat til alle som står i køen. Vi trenger rett og slett mer mat noen ganger, sier pressekontakt Rusten til Dagbladet.

– Veldig trist

Han forteller at Fattighuset vanligvis deler ut klær, hjelper til med rådgivning og er et sosialt tilbud. Men de siste månedene har de blitt nødt til å redusere til bare matutdeling.

– Hva tenker du om det økende antallet av mennesker som henvender seg til dere?

– Jeg tenker det er veldig trist. De nye som har kommet hit det siste året, er et bredt spekter av folk. Vi ser mange som har hatt dårlige arbeidskontrakter, som har mistet inntekten sin.

Stenger i påska

Rusten sier at Fattighuset kommer til å være stengt helligdagene i påska, og at den siste matutdelingen før helligdagene vil være på onsdag. Da forventer han at det blir en svært lang kø.

– Da er det nok veldig mange som kommer. Det er like før høytida og mange dager uten mattilbudet. Det kan ta ei uke før noen får muligheten til å få mat herfra, sier han.

Skrevet av , Dagbladet.

Rushprint 26.05.2020 kronikk Nadina Helen Bakos

Kronikk i Rusprint 26.05.2020: "Mangfold gjennom portvokterens nåløye"

NFI, Talent Norge og Norsk Tipping har lyst ut det de kaller UP 2.0, som er et utviklingsprogram for filmskapere som tilhører underrepresenterte grupper i norsk filmbransje. Mitt spørsmål er, hvem er dette programmet egentlig ment for?

I 2012 påpekte Anders Vassenden og Nils Asle Bergsgard i artikkelen “Et skritt tilbake?” at kunst- og kulturfeltet for det første inneholder ulike inklusjons- og eksklusjonsmekanismer, og for det andre at feltet er preget av skjeve rekrutteringsmønstre. Dette ble også trukket frem i rapporten som kom i mars i år “Øyet som ser”. I den sammenheng synes jeg at det er interessant å se på kriteriene som stilles til søkerne. For å kvalifisere må man enten ha oppnådd gode resultater innen andre formater tidligere, eller ha laget kun én spillefilm eller ett lengre verk og ønsker å komme videre i karrieren. Et tilleggskriterium er at søkeren har utdannelse og/eller erfaring fra filmproduksjon. 

Nysgjerrig på hva oppnådd gode resultater innen andre formater tidligere egentlig betyr, tok jeg en telefon til NFI. Personen i den andre enden kunne fortelle meg at filmskaperen må ha laget en eller flere kortfilmer, musikkvideo og lignenede som var blitt vist på festivaler, og gjerne vunnet priser. Fornøyd tenkte jeg at det har de fleste filmskapere oppnådd. Da jeg spurte om alle filmfestivaler oppfylte kriteriet, var svaret nei. Det var vel egentlig bare A-festivaler som oppfylte kriteriene om gode resultater. Eksempler på A-festivaler er Berlinalen, Filmfestivalen i Cannes, Sundance, SXSW m.fl. Da lurer jeg på: hvis det er et kriterium, hvorfor står ikke det i utlysningen? Skal søkeren forstå det automatisk selv? Eller er det slik at NFI er ikke ønsker å vise hvor ekskluderende de faktisk er?

Samme person poengterte også at filmskapere som har laget mer enn en spillefilm, var diskvalifisert. Da er spørsmålet mitt: Hvor mange er det som faktisk oppfyller kravene? Så vidt jeg kan se er det i utgangspunktet er et ganske lite mulighetsvindu. I mitt nettverk på la oss si 1000 filmskapere og filmarbeidere, vet jeg om 4 som faktisk oppfyller kriteriene. Det betyr IKKE at det de andre skaper er urelevant, uoriginalt eller har lave publikumstall.

Det står i utlysningen at du blir bedre rustet til å komme gjennom portvokternes nåløyne etter å ha deltatt i programmet. Bra at NFI er bevisst på sin egen rolle i å holde folk utenfor, men hvorfor skal man måtte komme seg gjennom et nåløye for å forstå et annet? Spillereglene forandrer seg jevnlig og for de som mangler den kulturelle kapitalen man trenger for å manøvrere seg i dette landskapet, blir det bare flere hindre og ikke færre.

Når jeg setter dette i sammenheng med kritikken av NFI fra Riksrevisjonen fra 2017 så lurer jeg på hvordan NFI har tenkt til å nå målet med at minst 80 prosent av deltakerne skulle lage film av lengre format innen tre år etter endt deltakelse. For ordens skyld, i rapporten fra Riksrevisjonen står det følgende på side 43: “Revisjonen konstaterer at NFI per i dag ikke har noen tilskuddsordninger hvor nye talenter kan få støtte til utvikling og produksjon.” 

Jeg ser at inntakspanelet består av 3 representanter fra NFI, 1 fra Talent Norge og 1 fra Internasjonal Samisk Film Institutt. Det er interessant at det opprinnelige inntakspanelet var mangfoldsfritt. Etter kritikk gjorde NFI et forsøk på å mangfoldsvaske panelet. Er det vanskelig å finne kvalifiserte folk med minoritetsbakgrunn til å sitte i panelet? 

Jeg tar meg den frihet å komme med 4 forslag til NFI, Talent Norge, regionale filmsentre, filmprodusenter og TV-kanalene:

  • Inviter mennesker som er i kontakt med miljøer du ønsker å rekruttere fra. Om så bare til et møte for å bli bedre kjent. Kanskje du til og med blir overrasket over hvor mange flinke folk vi har i bransjen vår og som du ikke kjenner til. Jeg sitter både på navn og telefonnummer på flere nøkkelpersoner som har god kontakt med miljøer og grupper hvis du ikke finner dem selv.
  • Vær transparente på kriteriene og kravene som stilles, og svar ærlig de gangene filmskapere forlanger svar. Da kaster du verken bort din egen tid eller andres.
  • Dra dit hvor miljøene og gruppene befinner seg. Et godt sted å starte i Oslo er Cafeteateret. Ikke tro at de mest spennende filmskaperne oppsøker porten til de etablerte institusjonene eller produsentene. Mange aner ikke at f.eks NFI finnes en gang.
  • Praktiser en “Åpen dør”. Mangfold er noe hver enkelt produsent og filminstitusjon må forplikte seg til, på lik linje med gode arbeidsvilkår og 50% kvinneandel. Ikke fordi du skal tekkes noen, men fordi det er lønnsomt og gir konkurransefortrinn. Hvis du lurer på hvorfor det er smart, vil jeg anbefale undersøkelsen “Mangfoldsledelse – idealer og praksis” og intervjuet med FERD direktør Johan H Andresen på tema mangfold

Som produsent skal jeg gjøre det jeg kan for å løfte frem historiene som ikke blir fortalt i dag og som publikum etterlyser. Vi i filmkollektivet PurpleDragons praktiserer “Åpen dør” og holder til på Sentralen i Oslo. Vi byr på kaffe, te og popkorn. 

Jeg slutter meg til det Khalid Maimouni skrev i Rushprint i 2018: Det er en ny tid nå og den er mangfoldig.

Nadina Helen Bakos
Produsent i Filmkollektivet PurpleDragons